Realizace prací pro město Bílina:

Pro město Bílina jsme v posledních několika letech realizovali zejména:

- projekty zateplení objektů- základních a mateřských škol, domů s pečovatelskou službou, správních objektů,

- revitalizace sídlišť- návrhy parkových úprav, odstavných ploch, zeleně, osazení mobiliáře

Zpracované projekty dosáhly v hodnocení plnění podmínek pro dosažení nároku plnění z dotačních titulů "plný počet bodů"

 • Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Za Chlumem (2019)
 • Oprava zpevněných ploch u garáží Čapkova (2018)
 • Oprava opěrné zdi Bezovka (2017)
 • Zateplení objektu areálu pošty Za Chlumem (2016)
 • Sezónní přetlaková tenisová hala (2016)
 • Informační centrum (2016)
 • MŠ Čapkova- vybavení kuchyně (2016)
 • Rekonstrukce VZT objektu plavecké haly- stavební připravenost (2015)
 • Revitalizace panelového sídliště Za Chlumem- 3. a 4.etapa (2014)
 • Sídliště Za Chlumem- dětské hřiště (2014)
 • Hudební altán- oprava
 • MŠ Čapkova Za Chlumem - zateplení a výměna oken
 • Revitalizace zahrady u DPS, Havířská ul.
 • Parkoviště u Hornické nemocnice s poliklinikou- parkoviště
 • Oprava hřiště Kmochova ul.
 • Zateplení- Dům s pečovatelskou službou, Havířská 27, 28
 • Zateplení- centrální školní jídelna
 • Regenerace sídliště Teplické předměstí
 • Rekonstrukce kulturního domu Fontána, Bílina
 • Výstavba okružní křižovatky na Pivovarském náměstí
 • MŠ Síbova - zateplení a výměna oken
 • MŠ Aléská - zateplení a výměna oken
 • MŠ Čapkova - zateplení a výměna oken
 • MŠ Žižkovo údolí - zateplení a výměna oken
 • ZŠ Za Chlumem - zateplení a výměna oken
 • MTS - zateplení správního objektu