Realizace prací pro město Osek:


 • Tyršova- Veřejné osvětlení (2018)
 • Revitalizace autokempu (2017)
 • Demolice objektu Jateční 264 (2015)
 • Oprava střechy BD K.H.Borovského (2015)
 • Centrum pro seniory (2015)
 • Revitalizace sociálních bytů, zřízení recepce, Hrdlovská ul. (2014)
 • Rekonstrukce městské knihovny
 • Rekonstrukce hřbitova - Kolumbárium, vsypová loučka, chodníky
 • MŠ Hrdlovská - Úprava stávajícího sociálního zařízení, zateplení objektu
 • ZŠ Hrdlovská - Zateplení a výměna oken (bez barevného řešení fasád)
 • Zateplení domu Hrdlovská č.p. 651
 • Kulturní dům Stropník – Reko vnitřních rozvodů ZTI a elektro
 • ZŠ Nelsonská 263 – Zateplení objektu
 • Oprava hřbitovní zdi