Realizace prací pro obec Novosedlice:

 • Hřbitov- oprava cest (2009, 2019)
 • ZŠ Novosedlice- rekonstrukce toalet (2016, 2017)
 • Hraniční ulice- reko chodníku (2016)
 • Oprava hřbitovní zdi - průzkumy (2015), projekt (2016)
 • studie zastavitelnosti lokalit ul. Hřbitovní, ul. Míru
 • Zateplení ZŠ Novosedlice
 • Zateplení MŠ Čtyřlístek
 • Zateplení fasády ObÚ
 • Hřbitov Novosedlice - vyasfaltování hlavních cest (2009)
 • Rekonstrukce chodníků - Hraniční ulice, Sokolská, Míru
 • Rekonstrukce komunikace-Ulice Zahradní, Drahénská, Školní park
 • Rekonstrukce chodníku a komunikace - Valentinská, Luční, K Dolinám, Střední Doliny