Pro SŠ AGC a.s. jsme zpracovali projektovou dokumentaci pro zřízení školního hřiště v areálu školy (2018)

Stávající stav, 2018

Návrh víceúčelového hřiště