Realizace prací pro AV Architekt, a.s.:

  • Vodní prvek před budovou radnice MěÚ Teplice