Pro společnost Marius Pedersen jsme v uplynulých letech zpracovali projekty úprav provozních hal s třídící linkou v areálu v Nákladní ulici v Teplicích. Kromě drobných stavebních úprav bylo nutné zpracovat komplexní požárně bezpečnostní řešení, které zohlední provozní požadavky a druh recyklovaného odpadu- papír a plasty.