Pro společnost LOM Praha jsme zpracovali:

  • Studie proveditelnosti- Vymístění provozu z obj. 02 a 04 do jiných objektů v areálu (2019)
  • Stavební úpravy obj. č.101a pro osazení 3D měřícího zařízení (2019)
  • Přemístění ocelové skladovací haly (2019)