Realizace prací pro UNIFRAX s.r.o.:

 • vodovodní přípojka (2017)
 • výstavba hal pro výrobu keramického vlákna -příprava záměru (2016)
 • Hala Starý Fibrex- sociální zařízení
 • Změna užívání skladu na výrobu
 • Administrativní budova- PENB
 • Dopravní komunikace v areálu
 • Zastřešení sedimentační jímky
 • Změna užívání skladové haly na výrobní
 • Odsávání z ukládací komory
 • Rozdělení rozvodné soustavy
 • Hala Sibral - Instalace pece
 • Objekt laboratoří - úprava dispozice
 • Vestavba kanceláře a denní místnosti
 • Hala Staré tvarovky – úprava pro zdvih palet
 • Nové hydrantové sítě v areálu závodu
 • Přístavba haly vakuového tvarování

Realizace prací pro KERAUNION s.r.o.: (do 2007)

 • Přístavba haly Sibralových tvarovek