Realizace prací pro O-I Manufacturing Czech Republic a. s.:

  • konstrukce pod stroje 22 a 23 (2016)
  • konstrukce pod chladící věže (2016)
  • Velín (2016)
  • ČOV (2016)
  • oprava přívodu pitné vody (2016)
  • Instalace hydraulických jednotek v hale Crystal I.
  • Zmapování areálu- existence a neexistence staveb, zápis do KN
  • Zřízení parkoviště
  • Rekonstrukce jídelny

Realizace prací pro Avirunion a.s.: (do 2008)

  • Osazení strojů linky RH11 a RH12