Pro společnost jsme zpracovali:

  • Projekt rozšíření výroby, etapa 1 a 2, včetně výběru zhotovitele stavby. Reorganizace provozu stávajících  prostor, přístavba dvoulodní haly (2017-2020)
  • Studie rozšíření výroby -generel (2017)