Po dílčích stavebních úpravách a ujasnění požadavků na využití jsme v roce 2017 zpracovali dokumentaci rozčlenění prostoru na prostor recepce, zasedacích místností a zádveří. V roce 2018 jsme zajistili i provedení prací.