V současné době probíhá výběrové řízení na opravu vitráží.

Foto z průběhu opravy a po opravě střechy si můžete prohlédnout níže. Práce provedly společnosti Martin Černý- Meandr a Čečrle-střecha s.r.o.

Průběh opravy střechy v 07/2017

Původní stav naleznete zde http://www.psprojekty.cz/cs/8/174/oprava-kostela-nanebevzeti-panny-marie-v-cinovci/