V průběhu letošního roku jsme zpracovali rekordní objem zakázek

  • ať již pro našeho klienta #1- skupinu AGC, konkrétně pro závod AGC Fenestra a.s. ve Stodu (výstavbu haly pro rozšíření výroby),  AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích (přístavbu haly a přesun výrobních linek a instalaci nové výrobní linky), AGC Flat Glass Czech a.s. (přístavba haly výroby plochého skla, istalace autoklávu v provozu Stratobel), AGC Processing a.s. (výměna kalících pecí),
  • či pro další stálé klienty- společnosti UNIFRAX s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic a.s., Severočeské doly a.s. (opravy komunikací, rekonstrukce šaten),
  • města Teplice, Košťany, Ústí nad Labem
  • obce Světec, Solany, Děčany,  Libochovice
  • i fyzické osoby (ordinace, provozovny, prodejny)

V průběhu celého roku se potýkáme nejen s přetížením externích specialistů- na požární bezpečnost staveb, rozpočtářů a technologů (neboť vlastními silami již nezvládáme)- ale i profesí zdravotnětechnických, a dalších. To se projevuje  jednak nebetyčně se protahujícími termíny dokončení prací, ale i problémy s koordinací. Kompletací projektové dokumentace a zahájením inženýrské činnosti totiž práce nekončí, ale spíše začíná.

Termíny se prodlužují i při zajiš'tování stanovisek (mimo jiné čekáním na stanovisko územního plánování, životního prostředí a další, což souvisí s obrovským nárůstem žádostí), i ve správním řízení při povolování staveb.

Nutné zpětné zásahy do "dokončených" projektů kvůli leckdy protichůdným požadavkům orgánů státní správy či správců sítí kladou další nároky na specializované profese a to ubírá čas, tolik potřebný pro plynulé zpracování zakázek, nehledě na postupnou ztátu logiky projektu a vznik koordinačních chyb (troufám si tvrdit, že ani BIM by tuto situaci ve své všemohoucnosti nezachránil, protože se nejedná o automatický proces, ale proces, vyžadující opět pracovníky u klávesnice).

...a obdobný problém mají i dodavatelské firmy, které marně hledají  řemeslníky; v té souvislosti si vzpomínám na období před téměř třiceti lety, kdy pracovníci z Východu (včetně českých) odcházeli houfně na Západ vykonávat technické profese do stavebnictví, leckdy bez příslušné praxe i vzdělání, z té doby se dochovalo v Británii hanlivé označení "polský instalatér" (skoro tři čtvrtě milionu pracovních migrantů z Polska se na Britské ostrovy nahrnulo poté, co Polsko - spolu s dalšími sedmi postkomunistickými státy včetně Česka - v roce 2004 vstoupilo do Evropské unie- https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/uz-ne-polsky-instalater-ted-brity-ohrozuje-pobalti/r~i:article:683966/) a další.

Nyní sleduji na některých stavbách v Čechách obdobný proces, ovšem s pracovníky z Ukrajiny a a dalších od nás (jiho)východnějších zemí, s obdobně nedokonalými technologickými postupy, neznalostí materiálů a stavebních procesů. V duchu přemýšlím, kam dali rozum odpovědné osoby z předchozích vlád, které nedaly na zkušenost západních zemí s úbytkem řemeslníků a pod vidinou celého národa s vysokoškolskými tituly zcela zničily učňovské školství a se zpožděním třiceti let nás dovedly tam, kdy byly západní země... a nyní tedy i my čekáme na svého bulharského, rumunského, nigerijského, syrského (?) instalatéra, malíře, truhláře, elektrikáře...?

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cechmistr-na-dobreho-malire-se-ceka-v-prumeru-tri-mesice/r~7bcdc2c0d2d511e89de10cc47ab5f122/

Ano, takto začínala krize v roce 2009...

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/krize-otazky-faq-odpovedi-vznik-prubeh-proc/r~8fe1f04eb50511e889f40cc47ab5f122/

 

...alespoň na závěr připojuji optimistickou fotografii právě dokončené úpravy vestibulu v areálu firmy DURO Immobilia v Bohosudově, kterou právě předáváme do užívání...

http://www.psprojekty.cz/cs/7/reference/provadeni-staveb